Ulvhag On -Omgiven av stress

Program

Som chef bör du vara lugn, sansad och tydlig.  Du ska stödja medarbetare när dem tappar motivation, utveckla medarbetare för att bemöta organisationens framtida behov, hjälpa medarbetare att lösa sina problem och konflikter samtidigt som du har fullt upp med dina egna arbetsuppgifter.  Detta är oftast en ekvation som inte känns möjligt.  Som om det inte redan var en fulltidssysselsättning måste du även leda och fördela arbetet på ett sätt som skapar resultat, men inte stress för andra – vem tänker på din stress?

Förutsättningarna för chefen att vara en motiverande ledare försämras hela tiden. Omgiven av idioter, omgiven av psykopater och omgiven av stress – nej!

Att vara omgiven av stress kan locka fram både det bästa och sämsta i oss alla.  När går stressen överstyr? Hur kan du säkerställa att du skapar de förutsättningar som behövs för att du ska bli den bästa ledaren som du har möjligheten att bli?

  • Chefens roll har ändrats radikalt under de senaste åren – hur kan du skapa en dräglig arbetsmiljö för dig själv och dina medarbetare?
  • Hur stress påverkar din hjärna och vår förmåga att fatta bra beslut?
  • Olika personligheter påverkas av stress på olika sätt – hur kan du hjälpa dina medarbetare undvika stress
  • Att använda värderingar och kultur för att förbättra samarbete och minska stress och därmed konflikter mellan medarbetare
  • Hur hanterar du stressnivån hos dig själv och dina medarbetare?
  • Mål och återkoppling som motiverar men inte stressar

Böcker som Omgiven av idioter, Omgiven av psykopater och Omgiven av dåliga chefer hjälper oss inte att förstå varandra och förbättra arbetsmiljön.  Att vi är omgivna av stress är ett stort problem och kan få vem som helst att agera på ett icke önskvärt sätt.  Om vi tacklar situationer som skapar stress kan vi förbättra allas beteende och skapa en vi känsla som gör att alla tar ansvar för varandra och därmed förbättrar prestationer och resultat.

Gruppdiskussioner:
Efter varje pass finns det utrymme för diskussioner, frågor och reflektioner för att ge just dig möjlighet att diskutera dina utmaningar och ställa frågor.

Anmäl dig idag!

Anmäl dig nu!

Logi

Som deltagare på Ulvhag On HR får du rabatt på hotellrum på Hotell Hellsten och Hotell Birger Jarl, i mån av plats. Kontakta Kenneth Berg på 072 511 87 27 eller på kenneth.berg@consultatum.se för mer information.

Sagt om tidigare arrangemang
Liam är inspirerande och underhållande, och seminariet har väckt många nya tankar och idéer”

”Inspirerande, intressant, informativt. Gett mycket idéer om HRs utveckling”

”Många tips & idéer, tänkvärda reflektioner och föreläsaren hade intressant kompetens & bredd inom området. Bra med praktiska exempel